In maart 2013 bezocht een delegatie van het fonds Jakarta teneinde de administratieve organisatie aldaar op te zetten: kennismaking met ondersteunden, regeling van de bankzaken (ANZ), recrutering van vertegenwoordigers en bezoek aan locaties voor mogelijke toekomstige projecten.

De stichting biedt sedert haar instelling financiële ondersteuning aan 57 personen, voormalige Nederlanders, woonachtig in de Republiek Indonesië. Die hulp bestaat uit een maandelijkse toelage van 500.000 roepia per persoon per maand. Daarnaast kunnen ondersteunden een beroep doen op de stichting voor vergoeding van medische kosten. De grens daarvoor is gelimiteerd op een maximaal bedrag van 20.000.000 roepia per persoon per jaar.

In 2013 maakten twee personen gebruik van de mogelijkheid tot financiering van school- en/of studiekosten. Het Kolfffonds is nu formeel geregistreerd bij de ANZ-bank in Indonesië.

Voorts zijn contacten gelegd met een instelling voor ouderenzorg in Malang en een weeshuis in Tangerang. In de loop van 2014 worden die contacten uitgebreid.

In Nederland zijn de activiteiten van de stichting beperkt tot de gebruikelijke formaliteiten: omzetting van vereniging naar stichting, opzetten van een administratieve organisatie, aanvragen en verkrijgen van de ANBI-status, etc. De Stichting heeft zich aangesloten bij de Stichting Herdenking 15 Augustus 1945.