Archief

Voorgeschiedenis

De Stichting tot instandhouding van het Kolfffonds is de rechtsopvolger van een Koninklijk goedgekeurde ‘vereeniging’ van gelijke naam, opgericht in 1911. Deze vereniging stelde zich ten doel wettige afstammelingen van in het voormalige... Lees meer

Het bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat per medio 2013 uit de volgende personen: Dhr. A. Nowee – Voorzitter Dhr. A.H. Nijhoff – Secretaris Dhr. H.H. Hoek – Penningmeester In Indonesië wordt de stichting vertegenwoordigd door Mevrouw C.H.... Lees meer

Financiën en begroting

Download de begroting van 2018 Download de begroting van 2017 Download de begroting van 2016 Download de jaarrekening van 2019. Download de jaarrekening van 2018. Download de jaarrekening van 2017. Download de jaarrekening van 2016. Download de... Lees meer

Beleidsplan

Tekst over het beleidsplan van het Kolff Fonds komt op deze pagina. Het bestuursverslag 2015 kunt u downloaden. Lees meer
Top