De stichting stelt zich ten doel voormalige Nederlanders en hun nazaten die in kommervolle omstandigheden leven in de Republiek Indonesië hulp en bijstand te verlenen.