De stichting biedt sedert haar instelling financiële ondersteuning aan 57 personen, voormalige Nederlanders, woonachtig in de Republiek Indonesië.