In de vroege ochtend van 12 november bereikte ons het bericht dat onze vertegenwoordigster in Jakarta, Minny BERHITOE-DE LIMA, vandaag onderweg naar Bandung is overleden. Minny was de echtgenote van Rino Berhitoe, de vorige vertegenwoordiger die in december 2013 onverwachts overleed. De familie Berhitoe is hard getroffen en onze gedachten gaan uit naar hun drie kinderen: Vanessa, Ricardo en Rebecca. Twee van hen worden ondersteund door het Kolfffonds.

Minny heeft, ondanks haar broze gezondheid, in de korte tijd dat zij onze belangen, samen met Wilma Pattinama, behartigde in Indonesië alle mogelijke steun en bijstand verleend bij de revitalisering van het fonds in Indonesië. Met haar verliezen wij een waardevolle kracht, die ook in een vroeger bestaan van grote waarde is geweest voor het werk van verschillende organisaties die hulpverlening pleegden in Indonesië.