Het bestuur van de stichting bestaat per medio 2013 uit de volgende personen:

Dhr. A. Nowee – Voorzitter
Dhr. A.H. Nijhoff – Secretaris
Dhr. H.H. Hoek – Penningmeester

In Indonesië wordt de stichting vertegenwoordigd door Mevrouw C.H. Pattinama en de heer Ricardo Berhitoe.