Doelstelling Kolfffonds

De stichting stelt zich ten doel voormalige Nederlanders en hun nazaten die in kommervolle omstandigheden leven in de Republiek Indonesië hulp en bijstand te verlenen.

Het bestuur

Het bestuur van de stichting tot instandhouding van het Kolfffonds stelt zich aan u voor. De... Lees meer

Activiteiten

De stichting biedt sedert haar instelling financiële ondersteuning aan 57 personen, voormalige... Lees meer

De stichting

Voorgeschiedenis

De geschiedenis van het fonds

Doelstelling

Wat doet stichting Kolfffonds?

Steunen

Hoe kunt u ons ondersteunen?
Top